Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 933-939


АРХИТЕКТОНСКЕ ФОТОГРАФИЈЕ: ТИПОЛОГИЈА ПОТКРОВЉА И НАДЗИЂИВАЊА У БЕЧУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.086
UDK: 77.033:72+69.059.38(436.1)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Вујовић Салхофер, Виолета
 
 Резиме:
 Како поткровља и надзиђивања делују на посматрача који их опажа из уобичајне перспективе негде са тротоара или трга? Да ли учествују у стварању нових, естетски вредних слика градских простора? На примеру Беча покушава да се одговори на ова питања независно од стилова (посмодерна, модерна. деконструктивизам) и укуса. При том су обрађени типологије и различити архитектонски елементи карактеристични за изградњу поткровља задњих 30 година у Бечу. Ова типологија се лако мозе применити на било који град са сличном историјом и урбаном структуром.
 
 Кључне речи:
 Беч, поткровље, надоградња, типологија, хронологија