Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 933-939


ARHITEKTONSKE FOTOGRAFIJE: TIPOLOGIJA POTKROVLJA I NADZIĐIVANJA U BEČU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.086
UDK: 77.033:72+69.059.38(436.1)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vujović Salhofer, Violeta
 
 Rezime:
 Kako potkrovlja i nadziđivanja deluju na posmatrača koji ih opaža iz uobičajne perspektive negde sa trotoara ili trga? Da li učestvuju u stvaranju novih, estetski vrednih slika gradskih prostora? Na primeru Beča pokušava da se odgovori na ova pitanja nezavisno od stilova (posmoderna, moderna. dekonstruktivizam) i ukusa. Pri tom su obrađeni tipologije i različiti arhitektonski elementi karakteristični za izgradnju potkrovlja zadnjih 30 godina u Beču. Ova tipologija se lako moze primeniti na bilo koji grad sa sličnom istorijom i urbanom strukturom.
 
 Ključne reči:
 Beč, potkrovlje, nadogradnja, tipologija, hronologija