Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 923-931


РЕГЕНЕРАЦИЈА УРБАНОГ ТКИВА
Питања и могућности
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.085
UDK: 711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ловра, Ева
 
 Резиме:
 Историјске (1867-1918) и савремене методе урбаног развоја су у фокусу актуелне студије. У интересу урбане регенерације / рехабилитације, или новог дизајнерског пројекта у одређеној урбаној средини, може се имплементирати у одговарајућем квалитету, мора се разумети и овладати урбанистичком баштином урбане целине. Градско наслеђе данас дефинише структуру и имиџ савремених градова. Циљ рада је да се опишу важне карактеристике које треба узети у обзир у плану урбане регенерације.
 
 Кључне речи:
 типологија урбаног ткива, социјална инклузија, покретачке снаге