Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 913-922


КУЋА У НИЗУ НА СЕЊАКУ У БЕОГРАДУ:
ПРИМЕР РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.084
UDK: 69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Фурунџић, Данило С.; Фурунџић, Божидар С.
 
 Резиме:
 Овај рад приказује студију случаја реконструкције и дизајна ентеријера куће у низу лоциране у Темишваркој улици број 27a, на Сењаку у Београду. Кућа, која има подрум, приземље, спрат и поткровље, реконструисана је и нов унутрашњи простор (190 m2) је дизајниран. Приземље је јединствен простор, дечија соба је на првом спрату, а родитељска соба у поткровљу. Ентеријер куће представља функционалну целину, која задовољава све породичне потребе.
 
 Кључне речи:
 кућа у низу, реконструкција, ентеријер, пример, Београд