Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 913-922


KUĆA U NIZU NA SENJAKU U BEOGRADU:
PRIMER REKONSTRUKCIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.084
UDK: 69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Furundžić, Danilo S.; Furundžić, Božidar S.
 
 Rezime:
 Ovaj rad prikazuje studiju slučaja rekonstrukcije i dizajna enterijera kuće u nizu locirane u Temišvarkoj ulici broj 27a, na Senjaku u Beogradu. Kuća, koja ima podrum, prizemlje, sprat i potkrovlje, rekonstruisana je i nov unutrašnji prostor (190 m2) je dizajniran. Prizemlje je jedinstven prostor, dečija soba je na prvom spratu, a roditeljska soba u potkrovlju. Enterijer kuće predstavlja funkcionalnu celinu, koja zadovoljava sve porodične potrebe.
 
 Ključne reči:
 kuća u nizu, rekonstrukcija, enterijer, primer, Beograd