Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 587-596


ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА ПРЕМА УЧИНКУ -ТРАЈАЊЕ УГОВОРА И СТРАТЕГИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.054
UDK: 625.76
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јокановић, Игор; Зељић, Драгана; Свилар, Мила
 
 Резиме:
 У протеклих 20 година дошло је до помака у примени уговора за одржавање путева кроз коришћење метода заснованих на учинку. У већини развијених земаља, уговарање активности одржавања путева заснованих на учинку је било ефикасно, али уз постојање одговарајућих услова и институционалних аранжмана. Ово захтева пажљиву припрему како би се створио балансиран применљив уговор, који адекватно подстиче учешће приватног сектора. У раду је приказана дискусија и савети о трајању оваквих уговора, као и о дугорочној стратегији за њихову примену.
 
 Кључне речи:
 путеви, одржавање према учинку, уговор, стратегија