Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 575-585


ТРАДИЦИНАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ КАО РЕШЕЊЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ У НОВОМ ВРЕМЕНУ КЛИМАТСКИХ ПОРЕМЕЋАЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.053
UDK: 502.131.1:69
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кекановић, Милан; Шумарац, Драгослав; Козарић, Љиљана; Ћорић, Станко; Чех, Арпад
 
 Резиме:
 У раду су презентована искуства аутора рада и сазнања до којих су дошли анализирајући сопствена мерења термо-динамичких карактеристика на традиционалним обновљивим материјалима. Искуства традиоционалног грађења и објекти који постоје у свету, само потврђују нашу одлучност да се максимално посветимо развоју нових система грађења уз примену традиционалних материјала у изворном или делимично модификованом облику. Наиме, услед климатских промена већ се дешавају кратки летњи топлотни удари у Европи и свету. Вештачки клима уређаји у таквим условима не могу бити решење за заштиту људи у стамбеним објектима. Једино исправно и могуће решење је да зидови врше климатизацију простора и заштиту људи на потпуно природан начин у складу са термодуинамичким физикалним законитостима размене водене паре а на тај начин би се вршило и хлађење зидова.
 
 Кључне речи:
 обновљиви традиционални материјали, климатске промене