Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 575-585


TRADICINALNI MATERIJALI KAO REŠENJE ZA GRAĐENJE U NOVOM VREMENU KLIMATSKIH POREMEĆAJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.053
UDK: 502.131.1:69
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kekanović, Milan; Šumarac, Dragoslav; Kozarić, Ljiljana; Ćorić, Stanko; Čeh, Arpad
 
 Rezime:
 U radu su prezentovana iskustva autora rada i saznanja do kojih su došli analizirajući sopstvena merenja termo-dinamičkih karakteristika na tradicionalnim obnovljivim materijalima. Iskustva tradiocionalnog građenja i objekti koji postoje u svetu, samo potvrđuju našu odlučnost da se maksimalno posvetimo razvoju novih sistema građenja uz primenu tradicionalnih materijala u izvornom ili delimično modifikovanom obliku. Naime, usled klimatskih promena već se dešavaju kratki letnji toplotni udari u Evropi i svetu. Veštački klima uređaji u takvim uslovima ne mogu biti rešenje za zaštitu ljudi u stambenim objektima. Jedino ispravno i moguće rešenje je da zidovi vrše klimatizaciju prostora i zaštitu ljudi na potpuno prirodan način u skladu sa termoduinamičkim fizikalnim zakonitostima razmene vodene pare a na taj način bi se vršilo i hlađenje zidova.
 
 Ključne reči:
 obnovljivi tradicionalni materijali, klimatske promene