Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 587-596


ODRŽAVANJE PUTEVA PREMA UČINKU -TRAJANJE UGOVORA I STRATEGIJA REALIZACIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.054
UDK: 625.76
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jokanović, Igor; Zeljić, Dragana; Svilar, Mila
 
 Rezime:
 U proteklih 20 godina došlo je do pomaka u primeni ugovora za održavanje puteva kroz korišćenje metoda zasnovanih na učinku. U većini razvijenih zemalja, ugovaranje aktivnosti održavanja puteva zasnovanih na učinku je bilo efikasno, ali uz postojanje odgovarajućih uslova i institucionalnih aranžmana. Ovo zahteva pažljivu pripremu kako bi se stvorio balansiran primenljiv ugovor, koji adekvatno podstiče učešće privatnog sektora. U radu je prikazana diskusija i saveti o trajanju ovakvih ugovora, kao i o dugoročnoj strategiji za njihovu primenu.
 
 Ključne reči:
 putevi, održavanje prema učinku, ugovor, strategija