Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 597-604


UTVRĐIVANJE NOVIH ZAVISNOSTI PRI ODREĐIVANJU DEFORMABILNOSTI STENE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.055
UDK: 624.131.38:552.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mirković, Uroš; Babić, Predrag; Radovanović, Slobodan
 
 Rezime:
 U okviru geotehničkih istraživanja na nekoliko mesta u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini izvršena su detaljna geotehnička ispitivanja stenske mase. Na navedenim istražnim lokacijama teren grade različite stenske mase (kredni krečnjaci, paleozojski gnajsevi, mezozojski peridotiti i serpentiniti). U radu je prikazan osvrt na povezivanje rezultata jednoaksijalne čvrstoće, brzine elastičnih talasa i kvaliteta stenske mase sa dobijenim rezultatima ispitivanja deformabilsnosti stene na terenu. Predstavljena je i modifikacija korelacije između modula deformabilnosti i kvaliteta stenske mase u vidu korektiva za svaku od jednačina čiji su autori Galera, Alvarez i Bieniawski. Sva navedena ispitivanja deformabilnosti izvršena su od strane Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“iz Beograda.
 
 Ključne reči:
 stenska masa, deformabilnost, korelacije