Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 597-604


УТВРЂИВАЊЕ НОВИХ ЗАВИСНОСТИ ПРИ ОДРЕЂИВАЊУ ДЕФОРМАБИЛНОСТИ СТЕНЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.055
UDK: 624.131.38:552.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирковић, Урош; Бабић, Предраг; Радовановић, Слободан
 
 Резиме:
 У оквиру геотехничких истраживања на неколико места у Републици Србији и Босни и Херцеговини извршена су детаљна геотехничка испитивања стенске масе. На наведеним истражним локацијама терен граде различите стенске масе (кредни кречњаци, палеозојски гнајсеви, мезозојски перидотити и серпентинити). У раду је приказан осврт на повезивање резултата једноаксијалне чврстоће, брзине еластичних таласа и квалитета стенске масе са добијеним резултатима испитивања деформабилсности стене на терену. Представљена је и модификација корелације између модула деформабилности и квалитета стенске масе у виду коректива за сваку од једначина чији су аутори Galera, Alvarez и Bieniawski. Сва наведена испитивања деформабилности извршена су од стране Института за водопривреду „Јарослав Черни“из Београда.
 
 Кључне речи:
 стенска маса, деформабилност, корелације