Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 605-615


РЕОЛОШКА СВОЈСТВА СТЕНСКИХ МАСА У ТЕХНОЛОГИЈИ ГРАЂЕЊА ТУНЕЛА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.056
UDK: 624.19:532.135
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лукић, Драган; Златановић, Елефтерија
 
 Резиме:
 Досадашња изучавања у области еластичности и еласто-пластичности нису узимала у обзир утицај времена и промене изазване дужим временским ефектима, већ су разматрана коначна напонска стања. Међутим, опажања и мерења у току грађења узимајући у обзир технологију грађења су потврдила да се ова појава заиста догађа. Са развојем рачунара и софтвера омогућена је анализa утицаја реолошких својстава стенске масе (утицај времена) у току технолошког процеса по фазама изградње. Овај рад има задатак да прикаже међусобни однос реолошких својстава стенске масе и технологије грађења тунела, као и њихову међузависност, a на бази резултата најновијих истраживања у овој области.
 
 Кључне речи:
 стенска маса, тунел, реолошка својства, технологија грађења