Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 617-631


АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА КОД ГРАЂЕЊА ТУНЕЛА СИСТЕМОМ ЦЕВНОГ КИШОБРАНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.057
UDK: 624.19:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лукић, Драган; Златановић, Елефтерија
 
 Резиме:
 Са интензивном изградњом аутопутева одвија се и интензивна изградња тунела. Примењују се савремене методе изградње. Једна од тих метода је примена система цевног кишобрана као осигурања ископа. Овај систем примарне подграде најчешће се користи у слабим стенским масама. При томе, посебан проблем представља прорачун стабилности и анализа оптерећења. У оквиру овог рада приказују се поједини поступци који се користе за анализу оптерећења при прорачуну носивости цевног кишобрана, a на бази најновијих истраживања у овој области.Такођеје приказан и један пример прорачуна оптерећења.
 
 Кључне речи:
 стенска маса,тунел,цевни кишобран, анализа оптерећења