Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 785-791


ПОСТУПАК ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА FIDIC МОДЕЛИМА УГОВАРАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.100
UDK: 347.426.6:69
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Перић, Милан
 
 Резиме:
 Ризик је инхерентна чињеница и неизбежан у сваком великом извођачком пројекту. Немогуће је замислити уговор о извођењу без ризика, у којем постоји сигурност о обиму посла, времену и трошковима. Уговор о извођењу је јединствен у томе да тражи да се обезбеди специфичан правни лек у случају било каквог кршења услова и/или за права у погледу одређених догађаја или уочених ризика. Међутим, поставља се обавеза према страни која жели да искористи тај правни лек да прати одређени поступак, такозвани поступак потраживања.
 
 Кључне речи:
 FIDIC, уговор о извођењу, ризик, поступак потраживања, одштетни захтеви, накнадни радови