Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 785-791


POSTUPAK POTRAŽIVANJA PREMA FIDIC MODELIMA UGOVARANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.100
UDK: 347.426.6:69
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Perić, Milan
 
 Rezime:
 Rizik je inherentna činjenica i neizbežan u svakom velikom izvođačkom projektu. Nemoguće je zamisliti ugovor o izvođenju bez rizika, u kojem postoji sigurnost o obimu posla, vremenu i troškovima. Ugovor o izvođenju je jedinstven u tome da traži da se obezbedi specifičan pravni lek u slučaju bilo kakvog kršenja uslova i/ili za prava u pogledu određenih događaja ili uočenih rizika. Međutim, postavlja se obaveza prema strani koja želi da iskoristi taj pravni lek da prati određeni postupak, takozvani postupak potraživanja.
 
 Ključne reči:
 FIDIC, ugovor o izvođenju, rizik, postupak potraživanja, odštetni zahtevi, naknadni radovi