Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 779-784


GRAĐEVINSKI NADZOR: SRPSKI I FIDIC USLOVI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.099
UDK: 351.785
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Furundžić, Božidar S.
 
 Rezime:
 U radu se razmatra stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova prema domaćim i međunarodnim uslovima. Posle sažetog osvrta na nadzor prema srpskom zakonu o izgradnji i pravilniku o nadzoru, detaljnije je prikazan nadzor prema FIDIC 1999 (Red Book) uslovima. Zatim je data uporedna tabela o nadzoru, sačinjena korišćenjem ključnih reči. U tabeli je nadzor prema srpskom pravilniku upoređen sa nadzorom prema FIDIC uslovima. Poređenje pokazuje da FIDIC šire i sveobuhvatnije definiše nadzor, nego srpski pravilnik. Izvršeno poređenje od interesa je za izvođačku praksu. Izgradnja autoputa u Srbiji, prikazana kao primer iz vlastite prakse, dala je podstrek za ovaj rad o nadzoru.
 
 Ključne reči:
 građenje, nadzor, srpski pravilnik, FIDIC uslovi, poređenje, primer