Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 773-778


MODELI NAUČNOG ODLUČIVANJA U GRAĐEVINARSTVU METODOM LINEARNOG PROGRAMIRANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.098
UDK: 519.852:624
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zdravković, Slavko; Stojić, Dragoslav; Cuckić, Živko; Conić, Stefan
 
 Rezime:
 U radu se naučno odlučivanje zasniva na racionalnom pristupu problemskim situacijama, odnosno na modelima naučne analize i logičkim metodama umesto intuitivnog pristupa. Prikazane su tehnologija odlučivanja i vrsta modela. U najkraćem je opisana metoda linearnog programiranja (LP) koja se koristi. Navode se metode koje su specifične za rešenje problema građevinske struke: simpleks metoda, transportna metoda i metoda raspoređivanja ali zbog ograničenog prostora nisu analizirane. Kriterijumi optimalnosti određuju cilj koji se želi postići rešavanjem problema. Ograničavajući faktori određuju područje u kome se nalazi optimalno rešenje što je prikazano grafičkom metodom.
 
 Ključne reči:
 Modeli, naučno odlučivanje, građevinarstvo, linearno programiranje