Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 765-771


TLS I DIGITALNE FOTOGRAMETRIJSKE STUDIJE U DOMENU KULTURNOG NASLEĐA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.097
UDK: 528.7:502.22
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Herban, Sorin; Vilceanu, Beatrice
 
 Rezime:
 Dokumentovanje kulturne baštine kroz nabavku digitalnih podataka i realizaciju 3D modela trenutno može da računa na mnogim procedurama i instrumenata istraživanja koji su razvijeni u poslednjim decenijima i još specijalizovanih za prikušljanje metričkih informacija visoke rezolucije, pouzdanosti i preciznosti. U radu je prikazana primenu fotogrametrijske tehnologije koja se danas koristi u velikom obimu za dobijanje 3D modela objekata kulturne baštine, efikasnih u njihovoj proceni i praćenju, doprinoseći tako istorijskom očuvanju. Njegov značaj je i u isticanju prednosti i mane svake korišćene metode - veoma važno pitanje i sa industrijskog i naučnog aspekta kada se donode odluke u koju tehnologiju investirati više istraživanja i sredstava. Za potrebe kulturnog nasleđa, izrađen je 3D modeli a unakrsnog spomenik ispunjavajući kriterijume tačnosti i održavajući ideju da nije potrebno u svakom procesu modeliranja koristiti visoko tehničke ili skupe tehnologije kao realnu i izvodljivu metodologiju za dokumentovanje kulturnog nasleđa objekata uz pomoć GIS-a.
 
 Ključne reči:
 objekti kulturne baštine, 3D modeli, zemaljski laserski skener, digitalni fotogrametrija, obrada slike