Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 759-762


PLAN ISPITIVANJA MEŠAVINA ZA GRADNJU ZEMLJOM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.096
UDK: 691.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Hegediš, Ivan; Arpad, Čeh; Karaman, Golub; Tenji, Edita
 
 Rezime:
 Tradicionalni načini gradnje predstavljaju iskustvo izgrađeno kroz dugu istoriju graditeljstva. Današnja saznanja u tehnici i tehnologiji omogućuju da se tradicionalna iskustva ispitaju u unaprede kako bi našla primenu u savremenim uslovima. Građenje zemljom je široko rasprostranjeno i predstavlja veliki potencijal za savremnu primenu. Ispitivanje mešavina zemlje sa drugim prirodnim materijalima zasnovano na tradicionalnim iskustvima treba da pokaže kako se može preciznije pripravljati i ugrađivati ova vrsta materijala uz manji utrošak energije i rada, kako se može graditi zdrava i udobna kuća sa visokom energetskom održivosti.
 
 Ključne reči:
 zemlja, mešavina, nabo