Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 759-762


ПЛАН ИСПИТИВАЊА МЕШАВИНА ЗА ГРАДЊУ ЗЕМЉОМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.096
UDK: 691.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хегедиш, Иван; Арпад, Чех; Караман, Голуб; Тењи, Едита
 
 Резиме:
 Традиционални начини градње представљају искуство изграђено кроз дугу историју градитељства. Данашња сазнања у техници и технологији омогућују да се традиционална искуства испитају у унапреде како би нашла примену у савременим условима. Грађење земљом је широко распрострањено и представља велики потенцијал за савремну примену. Испитивање мешавина земље са другим природним материјалима засновано на традиционалним искуствима треба да покаже како се може прецизније приправљати и уграђивати ова врста материјала уз мањи утрошак енергије и рада, како се може градити здрава и удобна кућа са високом енергетском одрживости.
 
 Кључне речи:
 земља, мешавина, набо