Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА








ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 753-758


ПРИМЕНА АЛФАНУМЕРИЧКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СТУДЕНАТА АРХИТЕКТУРЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.095
UDK: 72:001.817
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Алексић, Љиљана
 
 Резиме:
 Централна база знања завршних радова (ЦБЗ Завршних радова) представља депоновано знање о грађевинским материјалима и производима на нашем тржишту. ЦБЗ Завршних радова се састоји од: графичке базе знања, алфанумеричке базе знања и базе са текстуалним подацима са подршком текст процесора. Алфанумеричка база података се креира преко следећих склопова: преграда, облога, подлога и алфанумеричке базе узорака. Сваки од ових склопова се дефинише преко: шифре, назива и одабраних карактеристика које детаљно описују и дефинишу наведени елемент или компоненту склопа. Алфанумеричка база података се користи и развија као експериментална база знања за образовање студената на предмету Завршни радови на Грађевинском факултету у Суботици.
 
 Кључне речи:
 алфанумеричка база података, склоп, облоге, подлоге, шифра