Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 747-752


ПРИМЕР РЕКОНСТРУКЦИЈЕ НОЋНОГ КЛУБА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.094
UDK: 725.823.3:69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Фурунџић, Данило С.
 
 Резиме:
 У раду је приказанo ауторово решење ентеријера ноћног клуба „The Box”, лоцираног у Београду у улици Карађорђевој. Ноћни клуб (површине 168 квм) чине приземље (улаз, гардероба, тоалети) и подрум (бар, сепареи, плесни плато, подијум за музику и диск џокеја). Ентеријер је, без скупих материјала и опреме, изведен 2013. са скромним буџетом. У том ентеријеру, пројектованом у турбо-стилу, визуелне контрапункте стварају игра светлости и сенки, низови огледала, разгранати лустери, кована орнаментика, намештај сепареа и провокативне фотографије у китњастим рамовима.
 
 Кључне речи:
 Кључне речи: ноћни клуб, реконструкција, ентеријер, пример, Београд