Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 739-745


БАЛКАНСКА АРХИТЕКТУРА ОРИЈЕНТАЛНОГ ТИПА - КУЋА МИШИЋЕВИХ У НИШУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.093
UDK: 728.3.033.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирић, Александра; Јoвановић, Милена
 
 Резиме:
 Из небриге о историјском наслеђу, произилази прекид временског континуума посматраног у оквиру непрекидног напора и стваралаштва предака, као и ометање дубоких веза архитектуре и грађења са социјалним, културним и историјским слојевима нас самих. Овакав немар у многоме је видљив на културном добру- Кући Мишићевих, утканој у уже градско језгро Ниша, а потпуно препуштеној деловању времена. Приказани споменик народног градитељства један је од најзанимљивијих објеката балканске архитектуре оријенталног типа у Нишу, изузетне историјске, архитектонске и ликовне вредности. Израда овог рада је подстакнута идејом да је садашњи тренутак потенцијално последње време за реконструкцију ове грађевине. Његов циљ је бележење особености и вредности Куће Мишићевих, али и подсећање на потребу ургентне физичке заштите.
 
 Кључне речи:
 градитељско наслеђе, стамбена архитектура, балканска архитектура оријенталног типа, Кућа Мишићевих у Нишу