Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 753-758


PRIMENA ALFANUMERIČKE BAZE PODATAKA ZA OBRAZOVANJE STUDENATA ARHITEKTURE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.095
UDK: 72:001.817
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aleksić, Ljiljana
 
 Rezime:
 Centralna baza znanja završnih radova (CBZ Završnih radova) predstavlja deponovano znanje o građevinskim materijalima i proizvodima na našem tržištu. CBZ Završnih radova se sastoji od: grafičke baze znanja, alfanumeričke baze znanja i baze sa tekstualnim podacima sa podrškom tekst procesora. Alfanumerička baza podataka se kreira preko sledećih sklopova: pregrada, obloga, podloga i alfanumeričke baze uzoraka. Svaki od ovih sklopova se definiše preko: šifre, naziva i odabranih karakteristika koje detaljno opisuju i definišu navedeni element ili komponentu sklopa. Alfanumerička baza podataka se koristi i razvija kao eksperimentalna baza znanja za obrazovanje studenata na predmetu Završni radovi na Građevinskom fakultetu u Subotici.
 
 Ključne reči:
 alfanumerička baza podataka, sklop, obloge, podloge, šifra