Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 765-771


ТЛС И ДИГИТАЛНЕ ФОТОГРАМЕТРИЈСКЕ СТУДИЈЕ У ДОМЕНУ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.097
UDK: 528.7:502.22
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Herban, Sorin; Vilceanu, Beatrice
 
 Резиме:
 Документовање културне баштине кроз набавку дигиталних података и реализацију 3Д модела тренутно може да рачуна на многим процедурама и инструмената истраживања који су развијени у последњим деценијима и још специјализованих за прикушљање метричких информација високе резолуције, поузданости и прецизности. У раду је приказана примену фотограметријске технологије која се данас користи у великом обиму за добијање 3Д модела објеката културне баштине, ефикасних у њиховој процени и праћењу, доприносећи тако историјском очувању. Његов значај је и у истицању предности и мане сваке коришћене методе - веома важно питање и са индустријског и научног аспекта када се доноде одлуке у коју технологију инвестирати више истраживања и средстава. За потребе културног наслеђа, израђен је 3Д модели а унакрсног споменик испуњавајући критеријуме тачности и одржавајући идеју да није потребно у сваком процесу моделирања користити високо техничке или скупе технологије као реалну и изводљиву методологију за документовање културног наслеђа објеката уз помоћ ГИС-а.
 
 Кључне речи:
 објекти културне баштине, 3Д модели, земаљски ласерски скенер, дигитални фотограметрија, обрада слике