Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 483-490


КАПАЦИТЕТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТЕВА У АЗЕРБЕЈЏАНУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.061
UDK: 625.76(479.24)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јокановић, Игор
 
 Резиме:
 Истражена је постојећа пракса у одржавању путева са цилјем да се изгради стратегија за обавлјање активности експлоатације и одржавања на мрежи аутопутева. Обављени су интервјуи са клјучним актерима, уклјучујући руководиоце одржавања у државној управи за путеве и у јединицама за одржавање путева, уз процену капацитета и идентификацију потенцијалних партнера како унутар администрације, тако и у приватном сектору. Стање и капацитет постојећих јединица за одржавање путева су разматрани са цилјем поболјшања праксе управлјања и одржавања аутопутева.
 
 Кључне речи:
  предузећа из јавног сектора, одржавање, аутопутеви, капацитет