Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 491-497


ВЕЗА ИЗМЕЂУ РАВНОСТИ ПУТА И БРЗИНЕ ВОЗИЛА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.062
UDK: 656.1.052.43:625.022
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Илић, Владан
 
 Резиме:
 У прошлости бројни истраживачи и професионалци из области коловозних конструкцијиа настојали су да пронађу аналитичку везу између равности коловоза и брзине возила мерених на истим тестним деоницама. У ХДМ-4 развијени су посебни модели у којима се прорачунавају максималне ограничавајуће брзина возила у односу на стање равности коловоза. У овом раду дат је сажет приказ значајних истраживања спроведених широм света у којима је анализиран утицај повећања неравности пута, изражен преко ИРИ-а, на промену вредности брзина возила. Указано је на предности и мане добијених резултата из досадашњих истраживања и приказане су најважније релације које дефинишу зависност између ИРИ-а и брзине возила. Установљено је да је ефекат равности коловоза на брзину возила веома мали на путевима са вредношћу ИРИ-а мањом од 5 м/км, какви су обично путеви у већини развијених земаља.
 
 Кључне речи:
 равност пута, стање коловоза, брзина возила, ИРИ, ХДМ, време путовања.