Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 473-481


СТРАТЕШКА АНАЛИЗА ПОТРЕБА ОДРЖАВАЊА АУТОПУТЕВА У АЗЕРБЕЈЏАНУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.060
UDK: 625.76(479.24)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јокановић, Игор; Чалија, Сања
 
 Резиме:
 Стратешка анализа може да се користи за анализу комплетне одабране мреже и процену финансијских захтева развоја и очувања путева према различитим буџетским сценаријима и у различитим временским интервалима. Оптимална стратегија за Азербејџан је одређена поређењем могућих радова одржавања за сваки сегмент путева, у зависности од тренутног стања коловоза и обима саобраћаја. Анализом без ограничења буџета је утврђено оптимално решење за сваку класу путева, што подразумева решење које минимизира укупне трошкове управлјања за путеве и корисника.
 
 Кључне речи:
 стратешка анализа, одржавање, аутопутеви, стање коловоза, обим саобраћаја