Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 467-472


ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА ОСЕТЉИВО НА КОНТЕКСТ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.059
UDK: 625.72
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Врањевац, Стефан; Илић, Владан; Трпчевски, Филип
 
 Резиме:
 Пројектовање путева осетљиво на контекст подразумева, у највећој мери, укључивање јавности у процес пројектовања, нарочито у раним фазама пројекта. Савремени трендови у пројектовању путева захтевају равнотежу између задовољења потреба транспорта и безбедности, као и потреба локалног становништва. Посебна пажња мора се посветити естетици и очувању постојећих амбијенталних целина. Ограничења која намеће окружење некада захтевају одступање од званичних прописа за пројектовање, и тада се примењују додатне мере да би се елиминисао негативан утицај на безбедност саобраћаја.
 
 Кључне речи:
 Пројектовање путева осетљиво на контекст, учешће јавности, локална заједница, безбедност саобраћаја.