Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 459-465


ПРЕДНОСТИ И МАНЕ ПРИМЕНЕ ПОРОЗНИХ АСФАЛТА У УРБАНИМ СРЕДИНАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.058
UDK: 691.16
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Илић, Владан; Орешковић, Марко
 
 Резиме:
 Порозни асфалти се примењују широм света како би се смањила бука настала услед дејства саобраћаја. Тако се, на пример, у Холандији и Данској најчешће користе двослојни порозни асфалти. Генерално, доказано је да овакве коловозне конструкције ефикасно редукују буку када су новоизграђене, али ово својство значајно се мења са старењем коловоза. Осим ефекта смањења буке, због своје отворене текстуре и дренажних способности, порозни асфалти умањују ефекте прскања и распршивања воде иза возила у покрету. У овом раду, поред основних карактеристика, посебно је анализирана и примена порозних асфалта с аспекта одводњавања у градским срединама, као и недостаци везани за њихово одржавање.
 
 Кључне речи:
 Порозни асфалти, смањење буке, текстура, водопропустљивост, урбана средина