Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 451-457


ТОЧНОСТ ПРОБОЈА ТУНЕЛА "МАЛА КАПЕЛА" У ХРВАТСКОЈ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.057
UDK: 624.19.035.2(497.5)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Зрињски, Младен; Барковић, Ђуро; Мајцан, Томислав
 
 Резиме:
 Тунел "Мала Капела", дуљине 5760 м, најдуљи је тунел у Републици Хрватској. За точку пробоја у десној тунелској цеви добивено је попречно одступање sQ=0.8 цм и уздужно одступање sL=2.1 цм. За точку пробоја у левој тунелској цеви добивено је попречно одступање sQ=1.0 цм и уздужно одступање sL=2.2 цм. За точку пробоја у десној тунелској цеви добивено је висинско одступање sH=1.9 цм, а за точку пробоја у левој тунелској цеви sH=2.1 цм.
 
 Кључне речи:
 Надземна геодетска основа, подземна геодетска основа, попречно одступање, уздужно одступање, висинско одступање