Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 451-457


TOČNOST PROBOJA TUNELA "MALA KAPELA" U HRVATSKOJ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.057
UDK: 624.19.035.2(497.5)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zrinjski, Mladen; Barković, Đuro; Majcan, Tomislav
 
 Rezime:
 Tunel "Mala Kapela", duljine 5760 m, najdulji je tunel u Republici Hrvatskoj. Za točku proboja u desnoj tunelskoj cevi dobiveno je poprečno odstupanje sQ=0.8 cm i uzdužno odstupanje sL=2.1 cm. Za točku proboja u levoj tunelskoj cevi dobiveno je poprečno odstupanje sQ=1.0 cm i uzdužno odstupanje sL=2.2 cm. Za točku proboja u desnoj tunelskoj cevi dobiveno je visinsko odstupanje sH=1.9 cm, a za točku proboja u levoj tunelskoj cevi sH=2.1 cm.
 
 Ključne reči:
 Nadzemna geodetska osnova, podzemna geodetska osnova, poprečno odstupanje, uzdužno odstupanje, visinsko odstupanje