Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 443-449


PRORAČUN DIJAFRAGME PREMA KLASIČNOJ METODI I PREMA EVROKODU 7
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.056
UDK: 624.152
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Santrač, Petar; Bajić, Željko
 
 Rezime:
 U odnosu na prethodni period, u poslednjih 10-tak godina je značajno porastao broj objekata u urbanim sredinama za koje su izvedene duboke temeljne jame za podzemne etaže. Zaštita temeljnih jama i susednih objekata je uglavnom armirano-betonskim dijafragmama ili šipovima, a izuzetno čeličnim pribojem. Pošto u Srbiji ne postoje tehnički normativi ili preporuke, metode proračuna su vrlo različite a uz oskudnu domaću literaturu često i proizvoljne. Nastojeći da bar približno osvetli ovu problematiku, rad prikazuje poređenje rezultata proračuna prema klasičnom postupku koja se primenjuje u Srbiji i metode koju preporučuje Evrokod 7. Kako bi se ilustrovale razlike, prikazan je proračun armirano-betonske dijafragme u dve faze iskopa u jednostavnom geomehaničkom profilu. Na kraju rada je izvršena analiza rezultata i dati su zaključci.
 
 Ključne reči:
 armirano-betonska dijafragma, zaštita temeljne jame