Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 435-441


GEOTEHNIČKI USLOVI SANACIJE TEMELJA KOTLA U FABRICI „GALENIKA“ U ZEMUNU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.055
UDK: 624.151.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vukićević, Mirjana; Kuzmanović, Vladan; Marjanović, Miloš; Pujević, Veljko
 
 Rezime:
 U radu je prikazano određivanje geotehničkih uslova sanacije plitkog temelja parnog kotla u kotlarnici fabrike „Galenika“ u Zemunu usled pojave neravnomernih sleganja. Opisana je analiza uzroka problema, program i rezultati terenskih i laboratorijskih ispitivanja i usvojeno rešenje sanacije.
 
 Ključne reči:
 Sanacija temelja, sleganje, provlažavanje, les