Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 435-441


ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ САНАЦИЈЕ ТЕМЕЉА КОТЛА У ФАБРИЦИ „ГАЛЕНИКА“ У ЗЕМУНУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.055
UDK: 624.151.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Вукићевић, Мирјана; Кузмановић, Владан; Марјановић, Милош; Пујевић, Вељко
 
 Резиме:
 У раду је приказано одређивање геотехничких услова санације плитког темеља парног котла у котларници фабрике „Галеника“ у Земуну услед појаве неравномерних слегања. Oписана је анализа узрока проблема, програм и резултати теренских и лабораторијских испитивања и усвојено решење санације.
 
 Кључне речи:
 Санација темеља, слегање, провлажавање, лес