Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 429-434


АНАЛИЗА ПОРОЗНОГ БЕТОНСКОГ КОЛОВОЗА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.054
UDK: 625.821.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шешлија, Милош; Радовић, Небојша; Тривунић, Милан; Бибић, Драгана; Пешко, Игор
 
 Резиме:
 Порозни бетонски коловоз спада у тзв. групу лаких бетона због своје запреминске масе која се креће од 1600 до 2000кг/м3. Назив је добијен због садржаја пора који се креће од 15-35%, чиме поспешује брзо уклањање површинских и атмосферских вода са коловоза. Због значајног удела пора долази до одређених ограничења у коришћењу овог типа конструкције. Најчешће се користи на паркинзима, на путевима са лаким саобраћајним оптерећењем, у деловима где је значајна количина падавина, пешачким стазама, обалама, на рекама итд. У раду су приказани подаци досадашњих истраживања са коришћењем различитих врста агрегата, замене цемента са одређеном количином пепела и додавањем аераната. Резулати се односе на приказ чврстоће на притисак, садржине пора (брзина протицаја воде) и чврстоће на савијању порозног бетонског коловоза. На основу анализираних резултата долази се до закључка, да приликом веће количине пора смањују се чврстоћа на притисак и чврстоћа на савијање, док се брзина протицаја воде повећава., При томе, треба наћи оптимум где ће овакав тип коловоза моћи да прихвата воду, а при томе да има одредјену носивост.
 
 Кључне речи:
 порозни бетонски коловоз