Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 423-428


ОЈАЧАВАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК СА ГЕОМРЕЖАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.053
UDK: 624.138:625.711.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шешлија, Милош; Пешко, Игор; Радовић, Небојша; Тривунић, Милан; Бибић, Драгана
 
 Резиме:
 Локални пут Визић - Ердевик повезује две регије Срем и Бачку. Постојећа конекција између две регије је дужине око 21км, док је веза преко предметне деонице приближно 7.5км. Овај пут се налази у равничарском пределу и укупна ширина возних трака износи свега 4м. Постојећи коловоз на траси је већим делом од туцаника (фракције 4/32мм) и приликом атмосферских падавина долази до испирања зрна агрегата и слабљења површине коловоза при чему долази до појава оштећења у виду рупа и денивелисаних површина коловоза које доводе до смањене проходности путничких возила. Да би се смањила оштећења туцаничког слоја користимо геомреже, које држе зрна агрегата укљештена и не дозвољавају да се померају. Употреба ових геомрежа доприноси проходоности и ојачању коловозне површине. Циљ рада јесте приказ коришћења геомрежа на локалним путевима ради ојачања и смањења трошкова корисника пута.
 
 Кључне речи:
 локални пут, геомреже