Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 423-428


OJAČAVANJE LOKALNOG PUTA VIZIĆ-ERDEVIK SA GEOMREŽAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.053
UDK: 624.138:625.711.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šešlija, Miloš; Peško, Igor; Radović, Nebojša; Trivunić, Milan; Bibić, Dragana
 
 Rezime:
 Lokalni put Vizić - Erdevik povezuje dve regije Srem i Bačku. Postojeća konekcija između dve regije je dužine oko 21km, dok je veza preko predmetne deonice približno 7.5km. Ovaj put se nalazi u ravničarskom predelu i ukupna širina voznih traka iznosi svega 4m. Postojeći kolovoz na trasi je većim delom od tucanika (frakcije 4/32mm) i prilikom atmosferskih padavina dolazi do ispiranja zrna agregata i slabljenja površine kolovoza pri čemu dolazi do pojava oštećenja u vidu rupa i denivelisanih površina kolovoza koje dovode do smanjene prohodnosti putničkih vozila. Da bi se smanjila oštećenja tucaničkog sloja koristimo geomreže, koje drže zrna agregata uklještena i ne dozvoljavaju da se pomeraju. Upotreba ovih geomreža doprinosi prohodonosti i ojačanju kolovozne površine. Cilj rada jeste prikaz korišćenja geomreža na lokalnim putevima radi ojačanja i smanjenja troškova korisnika puta.
 
 Ključne reči:
 lokalni put, geomreže