Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 459-465


PREDNOSTI I MANE PRIMENE POROZNIH ASFALTA U URBANIM SREDINAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.058
UDK: 691.16
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ilić, Vladan; Orešković, Marko
 
 Rezime:
 Porozni asfalti se primenjuju širom sveta kako bi se smanjila buka nastala usled dejstva saobraćaja. Tako se, na primer, u Holandiji i Danskoj najčešće koriste dvoslojni porozni asfalti. Generalno, dokazano je da ovakve kolovozne konstrukcije efikasno redukuju buku kada su novoizgrađene, ali ovo svojstvo značajno se menja sa starenjem kolovoza. Osim efekta smanjenja buke, zbog svoje otvorene teksture i drenažnih sposobnosti, porozni asfalti umanjuju efekte prskanja i raspršivanja vode iza vozila u pokretu. U ovom radu, pored osnovnih karakteristika, posebno je analizirana i primena poroznih asfalta s aspekta odvodnjavanja u gradskim sredinama, kao i nedostaci vezani za njihovo održavanje.
 
 Ključne reči:
 Porozni asfalti, smanjenje buke, tekstura, vodopropustljivost, urbana sredina