Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 217-223


МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ АРМИРАНО БЕТОНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.027
UDK: 624.07.012.45:539.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Марковић, Немања; Несторовић, Тамара; Стојић, Драгослав; Цветковић, Радован
 
 Резиме:
 Овим радом је приказан активни систем детекције оштећења и мониторинга армирано бетонских површинских елемената помоћу пиезоелектричних плочица. Метода се базира на праћењу промене пропагације таласа у армирано бетонском елементу изазваног помоћу пиезоелектричних актуатора залепљеног или убаченох унутар елемента. Квантитативна вредност оштећења исказана је путем индекса оштећења, при чему је у раду представљен дводимензионални индекс оштећења прилагођен геометриском карактеру анализираних армирано бетонских елемената. Због тога што пиезоелектрични сензори/актуатори трајно остају залепљени или уграђени у армирано бетонски конструктивни елемент могуће је активно праћење стања, детекција настанка прслина као и праћење даље пропагације прслина.
 
 Кључне речи:
 Мониторинг, армирани бетон, пиезоелектрични сензори, пропагација таласа