Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 217-223


MONITORING POVRŠINSKIH ARMIRANO BETONSKIH ELEMENATA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.027
UDK: 624.07.012.45:539.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marković, Nemanja; Nestorović, Tamara; Stojić, Dragoslav; Cvetković, Radovan
 
 Rezime:
 Ovim radom je prikazan aktivni sistem detekcije oštećenja i monitoringa armirano betonskih površinskih elemenata pomoću piezoelektričnih pločica. Metoda se bazira na praćenju promene propagacije talasa u armirano betonskom elementu izazvanog pomoću piezoelektričnih aktuatora zalepljenog ili ubačenoh unutar elementa. Kvantitativna vrednost oštećenja iskazana je putem indeksa oštećenja, pri čemu je u radu predstavljen dvodimenzionalni indeks oštećenja prilagođen geometriskom karakteru analiziranih armirano betonskih elemenata. Zbog toga što piezoelektrični senzori/aktuatori trajno ostaju zalepljeni ili ugrađeni u armirano betonski konstruktivni element moguće je aktivno praćenje stanja, detekcija nastanka prslina kao i praćenje dalje propagacije prslina.
 
 Ključne reči:
 Monitoring, armirani beton, piezoelektrični senzori, propagacija talasa