Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 207-215


NA PERFORMANSAMA ZASNVANA SEIZMIČKA ANALIZA BETONSKIH KONSTRUKCIJA ZGRADA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.026
UDK: 624.012.45.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Folić, Radomir
 
 Rezime:
 U radu je dat kratak pregled literature i preporuka za primenu na performansama zasnovanog projektovanja (PBD) armiranobetonskih zgrada. Ciljane performanse: trenutno korišćenje, sprečavanje rušenja, ili sigurnost života se koriste za definisanje stanja konstrukcija zgrada za proračunski zemljotres. Prikazani su neki rezultati analiza i odredbi za projektovanje zasnovano na performansama iz Indije, Japana, evropskih normi i SAD (ATC-40 i FEMA 274) uz njihovo upoređenje.
 
 Ključne reči:
 Seizmičke performase, AB zgrade, ciljne performanse, analiza, proračun