Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 207-215


НА ПЕРФОРМАНСАМА ЗАСНВАНА СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.026
UDK: 624.012.45.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Фолић, Радомир
 
 Резиме:
 У раду је дат кратак преглед литературе и препорука за примену на перформансама заснованог пројектовања (ПБД) армиранобетонских зграда. Циљане перформансе: тренутно коришћење, спречавање рушења, или сигурност живота се користе за дефинисање стања конструкција зграда за прорачунски земљотрес. Приказани су неки резултати анализа и одредби за пројектовање засновано на перформансама из Индије, Јапана, европских норми и САД (АТЦ-40 и ФЕМА 274) уз њихово упоређење.
 
 Кључне речи:
 Сеизмичке перформасе, АБ зграде, циљне перформансе, анализа, прорачун