Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 199-205


НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА ПОЖАРНЕ ОТПОРНОСТИ ЧЕЛИЧНИХ РЕШЕТКАСТИХ КРОВНИХ НОСАЧА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.025
UDK: 692.522:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милановић, Миливоје; Цветковска, Мери; Манић, Назим; Кнежевић, Петар
 
 Резиме:
 Челичне решетке представљају ефикасна решења при конструисању лаких кровних носача, носача међуспратних конструкција и тешких мостовских носача. Због техничких немогућности, недостатка експерименталних тестирања великих решетки на пожарна дејства, користе се резултати експеримената гредних носача и мањих решетки. Комбиновањем ових резултата са нумеричким прорачунима пожарне отпорности челичних елемената и конструкција, добијају се практични резултати за одређивање носивости челичних решеткастих носача при дејству пожара. Овај рад, анализом носивости једног, кровног, решеткастог носача од челика, изложеног дејству стандардног пожара ( ИСО 834 ), показује разлику пожарне носивости, незаштићене и изоловане решетке, у зависности од квалитета, врсте и дебљине заштите.
 
 Кључне речи:
 челична решетка, температура, стандардни пожар,заштита