Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 191-197


ПРОТИВПРОБОЈНО ОСИГУРАЊЕ АБ ПУНИХ ПЛОЧА МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПРИМЕНОМ ПЕИККО ПСБ ЧЕПОВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.024
UDK: 624.072.1.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Kokrehel, Zsolt
 
 Резиме:
 У конструкцијама веза стубова са армиранобетонском пуном плочом директно ослоњене на АБ стубове су увек најкритичнија места у конструкцији. Постоји више начина прорачуна и армирања везе. Још важећи српски стандард предвиђа осигурање са узенгијама у оформљеним гредицама у плочи око стуба. Очекује се скоро усвајање Eurocode 1992 да буде и у Србији важећи. Еврокод 2 предвиђа у потпуности други приступ прорачуну и начину армирања у односу на ПБАБ ‘87. Прорачун се темељи на просторној решетки модела притиснуте дијагонале и затегнуте вертикале - струт анд тие модел. Анализом резултата прорачуна према старом и новом пропису, као и узимањем у обзир националних додатака уз Eurocode 1992 добија се једна лепеза максималних носивости на пробој при истим улазним параметрима. У овом раду је кратак осврт на важећу регулативу и на надолазећи стари-нови стандард Eurocode 1992, 2004/АЦ:2010.
 
 Кључне речи:
 Пробојно осигурање, Strut and Tie, Eurocode 1992, ПСБ арматурни чепови