Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 185-189


ЧЕЛИЧНИ ДРУМСКИ МОСТОВИ У ЗАПАДНОЈ РУМУНИЈИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.023
UDK: 624.21.014.2(489)”18/19”
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бадеа, Иоан; Бадеа, Даниел; Бара, Анца; Пејић, Амела
 
 Резиме:
 У западном делу Румуније изграђен је велик број челичних друмских мостова крајем 19. и почетком 20. века. Многи од ових мостова су још увек у употреби; но услед лошег одржавања техничко стање ових мостова је незадовољавајуће. Рад представља неке од најважнијих конструкција у овом делу земље и предлаже њихову дијагностику стања и санацију. Иста ситуација такође се запажа и у суседним државама, које су припадале некадашњем Аустријском царству.
 
 Кључне речи:
 друмски мост, челик, одржавање