Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 179-184


АНАЛИЗА ДИСТРИБУЦИЈЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖЕЊА У ЈЕДНОМ БЕТОНСКОМ МОСТУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.022
UDK: 624.042.5:624.21
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радовановић, Жељка Д.
 
 Резиме:
 Рад је фокусиран на анализу дистрибуције температуре унутар бетона моста, која настаје усљед дјеловања температуре у окружењу. У раду су представњени резулатати експерименталних истраживања извршених на пјешачком армиранобетонском мосту сандучастог попречног пресјека.
 
 Кључне речи:
 мостови, бетон, температура, сандучасти попречни пресјеци