Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 171-177


ОЈАЧАЊЕ ЗИДОВА ОД БЛОК ОПЕКЕ И БЕТОНСКОГ БЛОКА „FRCM“ КОМПОЗИТИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.021
UDK: 624.012.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радовановић, Жељка
 
 Резиме:
 У раду су приказана експериментална истраживања ојачавања зиданих зидова различитим врстама „FRCM“ композита. Узорци зидова су након тестирања на дијагонално затезање ојачавани „FRCM“ композита. Поновним тестирањем ојачаних зидова утврђено је да се носивост зидова вишеструко повећала.
 
 Кључне речи:
 зидане конструкције, експеримент, ојачања, „FRCM“композити