Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 163-170


ЕКОНОМСКИ ИНТЕГРАЛНЕ МОСТОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НА БАЗИ КОМПОЗИТНИХ СПОЈНИЦА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.020
UDK: 624.2/.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Petzek, Edward; Băncilă, Radu
 
 Резиме:
 Пројектовање и изградња одрживих и трајних мостова малих трошкова одржавања је један од задатка Европске администрације за путеве и железницу. Конструкције морају бити безбедне, економичне и лако одрживе. Све ове особине се могу наћи у интегралним мостовима. Ово решење, елиминацијом ослонаца и дилатационих спојница, води до јефтиније производње и мањих трошкова одржавања. Отпорност на земљотресе интегралних мостова је добра. Главне теме рада су следеће: пројектовање интегралних мостова и иновативна спојна средства за пренос напона смицања.
 
 Кључне речи:
 интегрални мост, ВФТ®, монтажна спрегнута греда, спрегнути можданици, систем румунских путева.