Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 155-161


ПОНАШАЊЕ ЗОНА СА НЕГАТИВНИМ МОМЕНТОМ САВИЈАЊА КОД КОНТИНУАЛНИХ КОМПОЗИТНИХ ГРЕДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.019
UDK: 624.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Bujňák, Ján; Odrobiňák, Jaroslav
 
 Резиме:
 Приказана је експериментална верификација понашања композитне челично-бетонске греде при савијању. У раду је нагласак на одификацији крутости континуалног горњег строја изнад стубова. Извршено је поређење експерименталних резултата са теоријским вредностима. Глобална анализа је обезбеђена применом нумеричког модела заснованог на МКЕ. У раду се изучава поједностављено моделисање бетона у областима негативних момената савијања где је плоча под утицајем ефеката појаве прслина у бетону, прерасподеле напона и граничне носивости арматуре.
 
 Кључне речи:
 експериментално испитивање, композитне конструкције, плоча у зони са негативним моментом савијања